Lediga jobb
Lärarförbundet
Förskoleguiden
Läraren
Ämnesläraren
Chef & Ledarskap

Lärarförbundet tidning för skolledare – Utges av Lärarförbundet

Grundskolläraren
Yrkesläraren
Förskolan
Fritidspedagogik
Specialpedagogik

Jobb nära LINKÖPING

Visar jobb 1-15 av 299

Lärare i fritidshem, Vreta kloster skola

Vi har en fantastisk utemiljö med stor skolgård. Den nyttjar vi till lek, idrott, pedagogik och värdegrundsarbete!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Förskollärare till Rotegatan, Förskolor Berga/Ekkällan

Vi är en förskola med fyra avdelningar som alla tar emot barn i åldrarna 1-5 år!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne åk 3-6 till Tallbodaskolorna

Vårt utvecklingsarbete handlar om att öka elevernas kunskapsresultat och öka tryggheten på skolan!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Förskolelärare till förskolor i Åkerbo

Till fem av våra förskolor i Åkerbo söker vi nu förskollärare!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Speciallärare till Nygårdsskolan 4-6

Vår idé om kvalitet är vikten av lärarens undervisningspotential i klassrummet och samverkan mellan personal och elever!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare i fritidshem

Här arbetar engagerad personal för att alla elever ska nå så långt som möjligt!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Förskollärare till Klostergatans förskola

Vi arbetar strukturerat med Före Bornholmsmodellen för att främja barnens språkutveckling!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare i fritidshem till Tallbodaskolorna

Vi hoppas att du känner att du vill vara en del av vår verksamhet och bidra till att utveckla våra skolor och vårt fritidshem!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare i fritidshem till Ekängsskolan

Vår ambition är att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare i fritidshem till Bärstadskolan, Ekängens skolor

Skolorna är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö, nära Roxen och med skogar inpå knuten!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Musiklärare åk F-6 till Vist skola

På vår skola ska alla elever känna sig trygga och utveckla sina sociala förmågor!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Lärare åk 1-6 till Resursskolorna

Skolorna bedriver sin verksamhet i liten grupp med hög personaltäthet, där det även ges möjlighet att träna socialt samspel!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !

Gymnasielärare i spanska 30%

Du brinner för ditt ämne och strävar efter att stimulera våra elever till goda studieresultat.
Thorengruppen, Linköping,

Läs mer !

Lärare i förskoleklass till Ekängens skolor

En trygg och lustfylld lärandemiljö där alla får växa - det är Ekängens skolor!
Linköpings kommun, Linköping,

Läs mer !
Visar annonser 1 till 15